Copyright website

 

 

A. Leeuwrik behoud zich alle rechten voor op de inhoud van deze website, tenzij anders is aangegeven. Dit voorbehoud geldt voor alle vormen van informatie: tekst, afbeeldingen, databases, etc. Informatie van deze website mag gratis worden hergebruikt voor niet-commerciële doeleinden. Hergebruik voor commerciële doeleinden is slechts met voorafgaande toestemming van A. Leeuwrik toegestaan. Bij gebruik van informatie van deze website dient A. Leeuwrik duidelijk als bron te worden vermeld.

Indien u vragen heeft over het copyright, dan kunt u contact opnemen via e-mail.

Sluit venster